Team Coaching:

Persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke groei...

Je wilt de potentie van individuele medewerkers en het team als geheel ten volle benutten. Natuurlijk! Alleen, dat wat er in zit, komt er niet 100% uit. Dat voel je en merk je…

 • De samenwerking en onderlinge communicatie laat te wensen over, bijvoorbeeld omdat teamleden meer óver elkaar praten dan mét elkaar. Of helemaal niet, omdat iedereen op zijn/haar eigen eiland werkt.
 • Het aantal fouten neemt toe – en het aantal klachten van collega’s, afdelingen, relaties of klanten ook.
 • Het ziekteverzuim is nog nooit zo hoog geweest.
 • Het team of de individuele medewerkers zijn ontevreden over organisatieveranderingen, teamwijzigingen of de werkdruk die alleen maar hoger lijkt te worden.
 • De resultaten zijn matig tot slecht, doelen worden niet of nauwelijks gehaald.
 • Teams of individuele medewerkers stellen het eigen belang boven dat van de organisatie.
 • Medewerkers laten zich veelvuldig negatief uit over de werkdruk, processen, het management of honorarium. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor de eigen situatie.

WAAROM TEAM COACHING?

Je kunt Team Coaching door Vol Compassie voor uiteenlopende vraagstukken inzetten. Denk aan:

 • Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
 • Hoe kunnen we op een open, veilige en constructieve manier met elkaar communiceren?
 • Wat kunnen we doen om de sfeer in het team te verbeteren en het werkplezier te bevorderen?
 • Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking verbeteren?
 • Hoe halen we het maximale rendement uit het team?
 • Hoe kunnen we (beter leren) omgaan met organisatieveranderingen?
 • Hoe krijgen we ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
 • Hoe maken we optimaal gebruik van de talenten en competenties van de individuele medewerkers?

Wat heb jij nodig?

HET RESULTAAT

Dat hangt ervan af welke resultaten je voor ogen hebt. Team Coaching bij Vol Compassie is maatwerk; samen stellen we de doelen per traject op. Toch zijn er in algemene zin een aantal positieve effecten te noemen:

 • Heldere, respectvolle communicatie: meer openheid en onderling vertrouwen.
 • Betere sfeer: meer enthousiasme, werkplezier en trots.
 • Betere onderlinge samenwerking: meer flexibiliteit en loyaliteit in het team.
 • Heldere doelen: zowel van individuele medewerkers als van het team als geheel.
 • Duidelijke taakverdeling en eigenaarschap: afgestemd op talenten en competenties van medewerkers.
 • Betere dienstverlening: minder fouten en klachten, betere resultaten.
 • Duidelijke focus: vanuit teamwaarden en gezamenlijke ambities.

TEAM COACHING: HOE HET WERKT

Een coachprogramma wordt gemaakt voor en samen met 1 of meerdere teams. Vol Compassie heeft ervaring met programma’s voor groepen van 5 tot 50 personen – van beleidsmedewerkers, adviseurs, service managers, product managers, ICT beheerders en -ontwikkelaars tot leidinggevenden.

Ieder programma heeft zijn eigen interne programmateam waarvan Vol Compassie deel uitmaakt. De doorlooptijd is minimaal een jaar, zodat we een duurzame ontwikkeling kunnen doormaken.

Het coachprogramma
Eerst bespreken we de vraagstukken en doelen. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. Vervolgens starten we met de ontwikkeling van individuele medewerkers.

Na verloop van tijd verschuiven we de focus van ‘Ik’ naar ‘Ik en mijn team’ naar ‘Ik en mijn omgeving (de organisatie en onze klanten)’.

Hierbij maak ik gebruik van verschillende methoden, afhankelijk van vraag en behoeften.

Programma’s bestaan altijd uit een mix van werkvormen en activiteiten die aansluiten bij de verschillende leerstijlen van de deelnemers (denken – voelen – doen).

De gesprekken, workshops en overige programma-activiteiten vinden plaats op locaties in overleg.

TEAM: Together Everyone Achieves More